Monthly Archives: Tháng Bảy 2023

Các quy định về khen thưởng

Tải về Quy định khen thưởng UBND TỈNH GIA LAI TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Số:  806/QĐ-TCĐGL  Gia Lai, ngày 06 tháng  9 năm 2022  QUYẾT ĐỊNH  Ban hành Quy định về việc khen thưởng học sinh, […]

Các quy định của nhà trường về học bổng

Quyết định 194_2001_QD-TTg về trợ cấp xã hội Quyết định 53_2015_QĐ-TTg về học bổng chính sách Quyết định 46_2015_QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo sơ cấp và dưới 3 tháng Quy định xét học bổng KKHT

Tiếp đón đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tới khảo sát, đầu tư tại tỉnh Gia Lai

 Tiếp đón đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tới  khảo sát, đầu tư tại tỉnh Gia Lai Chiều ngày 17/7/2023 Trường Cao đẳng Gia Lai đã có chương trình tiếp đón và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc theo Công văn số 1833/UBND-NC ngày 14/7/2023 về việc giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối […]

Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp, các em đã tốt nghiệp các khóa 21 trở về  trước (chủ yếu nghề nông nghiệp) xem thông tin tại thông báo này nhé.  

Học nghề hay đại học?

Hiện nay, kinh tế ngày càng phát triển các ngành nghề cũng trở nên đa dạng hơn và cánh cửa đại học rộng mở hơn vì vậy, học sinh THPT có nhiều sự lựa chọn để học sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, không phải học gì ra trường cũng dễ kiếm việc.     […]

Điện công nghiệp – xương sống của mọi ngành nghề

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi diện mạo của rất nhiều ngành nghề, tuy nhiên, cũng có những nghề về bản chất thì chưa thể có sự thay đổi mà một trong số đó là nghề Điện công nghiệp. Đây là ngành nghề liên quan đến việc cung cấp năng lượng điện […]