Phòng Tổ chức – Hành chính

THÔNG TIN CHUNG

Phòng Tổ chức – Hành chính là một trong những bộ phận quan trọng chịu trách nhiệm tham mưu Hội đồng trường và Ban Giám hiệu trong việc xây dựng từng bộ máy hoạt động và cơ sở vật chất của Trường; Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập theo Quyết định số  86/QĐ-CĐGL  ngày 01/12/2020 của Trường Cao đẳng Gia Lai.

Về cơ cấu tổ chức phòng gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 16 giảng viên, 01 chuyên viên, 01 văn thư viên, và 01 nhân viên. Trong đó:  06 thạc sĩ, 14 cử nhân – kỹ sư và 01 cao đẳng.

tổ chức nhân sự

trưởng phòng

ThS. Phạm Văn Hoan

Trưởng phòng

phó trưởng phòng

ThS. Trịnh Văn Thành

Phó Trưởng phòng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Phòng Tổ chức – Hành chính là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về kết quả của công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự, pháp chế và lao động – tiền lương, công tác bảo vệ an ninh – trật tự của Trường; công tác đối ngoại; công tác hành chính, văn thư, lễ tân; công tác tổng hợp theo quy định, quy chế của Nhà trường và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (nếu có), thực hiện các thủ tục xây dựng các công trình phục vụ cho hoạt động của Trường, làm thủ tục lãnh đạo công tác nước ngoài (nếu có), ….

Phòng Tổ chức – Hành chính có nhiệm vụ: Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ theo quy định; Quản lý con dấu; Tiếp nhận, phân loại các thông tin đến trình cấp trên có thẩm quyền xử lý kịp thời; Lập báo cáo định kỳ, đột xuất, tổng kết liên quan đến hoạt động toàn Trường; Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp xảy ra trong và ngoài Trường; Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá viên chức, người lao động hàng năm. Cập nhật danh sách viên chức, người lao động chuyển công tác và nghỉ hưu hàng năm.

Ngoài ra, Phòng Tổ chức – Hành chính có nhiệm vụ chủ trì xây dựng chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong trường; chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các quy chế, quy định của trường; Theo dõi và quản lý toàn bộ cổng thông tin điện tử, lập kế hoạch và đề ra giải pháp phát triển công nghệ thông tin cho Nhà trường; Bảo đảm thông tin được bảo vệ an toàn trước các nguy cơ xâm phạm trái phép; Nghiên cứu, đề xuất xây dựng bộ máy và đội ngũ làm việc phù hợp với tình hình phát triển của trường; Thường trực Hội đồng tuyển dụng, xây dựng kế hoạch tuyển dụng; Quản lý nhân sự; xét lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, kỷ luật; Quản lý công tác lao động – tiền lương và phối hợp phòng Tài chính – Kế hoạch, Công Đoàn trường trong việc ban hành chế độ làm ngoài giờ, thực hiện các chế độ phúc lợi; Phối hợp với các Khoa chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ giảng viên giảng dạy cơ hữu theo quy định của trường; Tổ chức, quản lý công tác đảm bảo an ninh-trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy trong Nhà trường. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản, giấy tờ liên quan đến viên chức và người lao động theo thẩm quyền được giao.

HOẠT ĐỘNG

Nhận thức tầm quan trọng của công tác hành chính trong 03 năm hoạt động và phát triển của Nhà trường, Phòng Tổ chức – Hành chính luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ được giao: Tham mưu giúp việc và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của trường. Đồng thời điều hành, phối hợp hoạt động với các đơn vị thuộc trường thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ góp phần xây dựng Trường Cao đẳng Gia Lai ngày càng phát triển.

Trong thời gian qua, Phòng Tổ chức – Hành chính đã sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao:

– Tất cả viên chức, người lao động phòng Tổ chức – Hành chính đều có sự chủ động, sáng tạo trong công tác và nỗ lực hoàn thiện bản thân, hoàn thành công việc được giao.

– Các cá nhân, tập thể được công nhận thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm học, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Năm học 2020-2021 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Năm học 2021-2022 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Năm học 2022-2023 đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với phương châm hoạt động “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” Phòng Tổ chức – Hành chính luôn phấn đấu trở thành một trong những đơn vị hoạt động xuất sắc của Trường Cao đẳng Gia Lai và không ngừng phát huy các mục tiêu đã đề ra như sau:

– Đoàn kết để vượt qua khó khăn, giữ vững những thành quả đã đạt được trong 03 năm qua và tiếp tục phát huy.

– Tham mưu lãnh đạo Nhà Trường giải quyết các công tác đối nội, đối ngoại nhanh chóng và hợp lý.

– Tham mưu lãnh đạo nhà Trường trong việc tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực của trường; Rà soát, đánh giá chất lượng của viên chức, người lao động toàn trường nhằm đảm bảo khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng viên chức, người lao động.

– Tiến hành cải cách các thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc của Trường.

– Đảm bảo 100% lao động đều được ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hưởng các chế độ khen thưởng theo quy định.

– Xây dựng môi trường công sở văn minh, văn hóa và hòa nhã.

có thể bạn quan tâm