Phòng Quản trị – Vật tư thiết bị

THÔNG TIN CHUNG

– Tên đơn vị: Phòng Quản trị – Vật Tư Thiết bị

– Địa chỉ: Khu đô thị Diên phú, TP PleiKu, tỉnh Gia Lai

– Email: vattuthietbicdgl@gmail.com

  • Cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm:

STT

Vị trí việc làm

Số lượng người làm việc

1

Trưởng phòng

1

2

Phó Trưởng phòng

1

3

Quản trị vật tư, thiết bị

5

Tổng cộng

07

Tổ chức nhân sự

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Anh Tiến

ThS. Kỹ thuật cơ khí

Trưởng phòng
Điện thoại: 0914. 287. 889
Email: anhtiencdngl@gmail.com.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lý Quang Minh

KS.Điện khí hóa-cung cấp điện

Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0905.745.369
Email: lyquangminhgl@gmail.com

Viên chức, nhân viên phòng

Trần Ngọc Sơn
KS. Kỹ thuật công nghiệp

Email: tranngocsongl@gmail.com
Điện thoại: 0909.126.565

Bùi Thị Mai Thảo
CN. Toán Học

Email: maithaogl85@gmail.com
Điện thoại: 0973.294.360

Vũ Văn Tuất
Cử nhận CNTT

Email: vtvayp@gmail.com
Điện thoại: 0868 117 499

Định Thị Khánh Hoàn
CN.Sư Phạm Công Nghệ Thiết Bị Trường Học

Email: dinhthikhanhhoan@gmail.com
Điện thoại: 0367.377.357

Trần Xuân Việt
KS. Thiết Kế Máy

Email: vietgalaxy@gmail.com
Điện thoại: 0326 499 039

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học thực hành.

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm vật tư thực hành theo định mức vật tư và tiến độ giảng dạy.

– Tổng hợp thống kê thiết bị của nhà trường, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ trang thiết bị dạy nghề, thiệt hiện chế độ báo cáo theo định kỳ.

– Quản lý trang thiết bi trong nhà trường, phối hợp với các khoa phòng kiểm kê hàng năm báo cáo lãnh đạo.

– Đề xuất, tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng trang thiết bị dạy nghề, cải tạo xưởng thực hành.

– Theo dõi các hoạt động thực tập ở xưởng thực hành, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong xưởng, công tác sản xuất dịch vụ, thực nghiệm khoa học công nghệ gắn với dạy thực hành.

– Theo dõi thị trường lao động và việc làm, tiếp xúc doanh nghiệp để xác định nhu câu nhân lực cần đào tạo của doanh nghiệp phục vụ cho công tác tuyển sinh đào tạo của nhà trường, phối hợp với các khoa nghề bố trí học sinh, sinh viên đi thực tập kết hợp sản xuất ở các doanh nghiệp; giới thiệu việc làm cho học sinh viên sau tốt nghiệp.

– Năm bắt nhu cầu của lao động cần đi xuất khẩu để tổ chức đào tạo ngoại ngữ và định hướng cho lao động.

– Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Quản lý cán bộ, giáo viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

có thể bạn quan tâm