Khoa Điện – Điện tử – Tin học

thông tin chung

– Tên đơn vị: Khoa Điện – Điện tử – Tin học

– Địa chỉ: Cơ sở 1, Khu đô thị Diên Phú, Pleiku, tỉnh Gia Lai

– Email: dientin22gl@gmail.com

– Facebook: https://www.facebook.com/khoadiendientu.gl/

– Thành lập: 1976, tiền thân là trường CNKT Cơ điện, nay là Trường Cao đẳng Gia Lai.

tổ chức nhân sự

Bao gồm: 12 giảng viên cơ hữu và 13 giảng viên kiêm nhiệm các phòng và trung tâm.

Trưởng khoa

Huỳnh Ngọc Thuận

ThS. Tự động hóa

Trưởng khoa

Điện thoại: 0329.51 57 16

Email: ngocthuan.at@gmail.com

Phó trưởng khoa

HÀ XUÂN THỦY
PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS.Khoa học máy tính

Điện thoại: 0914.234.529

Email: hxthuy70@gmail.com

VÕ THANH SAN
PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS.Tự động hóa

Điện thoại: 0914.171.347

Email: vothanhsan@gmail.com

GIẢNG VIÊN CỦA KHOA

TT

Họ và tên Điện thoại/Email Hình ảnh
01 Tô Phương Thảo

ThS. Kỹ thuật điện

Điện thoại: 0978.111.388

Email: thaoelectric@gmail.com

02 Huỳnh Thành Tài

ThS. Tự động hóa

Điện thoại: 0357.898.236

Email: huynhthanhtaigl@gmail.com

03 Phạm Tiến Huyện

KS. Điện khí hóa & cung cấp điện

Điện thoại: 0905.238.678

Email: tienhuyengl@gmail.com

04 Ksor H’ Yuer

KS. Kỹ thuật điện

Điện thoại: 0356.050.611

Email: bsluong80@gmail.com

05 Ngô Nam Thắng

ThS. Kỹ thuật điện

Điện thoại: 0983.066.147

Email: thangktd@gmail.com

06 Nguyễn Đình Xuân

KS. Điện kỹ thuật

Điện thoại: 0973925219

Email: nguyendinhxuancddn@gmail.com

07 Nguyễn Gia Tường

KS. Kỹ thuật công

nghiệp

Điện thoại: 0914150327

Email: nguyengiatuong1966@gmail.com

08 Đào Văn Hiển

ThS. Khoa học máy

Tính

Điện thoại: 0935.037.625

Email: vanhien150411@gmail.com

09 Nguyễn Thị Nhàn

ThS. Khoa học máy

Tính

Điện thoại: 0984.907.298

Email: truelove1076@gmail.com

chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa Điện – Điện tử – Tin học là 01/9 khoa chuyên môn của Trường Cao đẳng Gia Lai, giúp Hiệu trưởng quản lý, đào tạo HSSV các nghề: Điện công nghiệp; Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử; Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính…trình độ Cao đẳng/Trung cấp, ngoài ra khoa còn tham gia đào tạo Sơ cấp; thường xuyên theo Chương trình MTQG và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

2. Nhiệm vụ

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy các môn học/mô đun chuyên ngành: Điện công

nghiệp, Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình,kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường nhằm nâng cao hiểu biết của người học về lĩnh vực Điện

công nghiệp, Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm).

– Quản lý GV và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

– Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

– Tổ chức biên soạn chương trình, bài giảng, giáo trình môn học/ mô đun. Tổ chức nghiên cứu

cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

– Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật trong phạm vi của Khoa, làm các dự trù về nhân lực, vật tư và

sửa chữa, bảo quản, nâng cấp, cải tiến các trang thiết bị được cấp.

– Tổ chức đi thực tập sản xuất; thực tế, tham quan cho GV, HSSV.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

thành tích đạt được

* Danh hiệu:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: năm học 2012

– 2013; 2012-2013; 2014-2015; 2015-2016; năm học 2016 – 2017.

* Bằng khen:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tặng bằng khen: năm học 2014 – 2015; 2015-2016;

– Đạt 02 giải Nhất tại Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc lần thứ IV, năm 2013;

– Đạt 01 giải ba năm 2012; 02 giải nhì năm 2015 và 01 giải nhì năm 2019 tại Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc;

– Đạt giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật Học sinh – sinh viên năm 2023 của trường Cao đẳng Gia Lai.

một số hình ảnh hoạt động của khoa

có thể bạn quan tâm