Khoa Nghiệp vụ – Du lịch

thông tin chung

– Tên đơn vị: KHOA NGHIỆP VỤ – DU LỊCH

– Địa chỉ: Thôn 6, xã Diên Phú, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

– Facebook: Khoa Nghiệp vụ – Du lịch. Trường Cao đẳng Gia Lai

tổ chức nhân sự

trưởng khoa

Nguyễn Thị Mỹ Linh

ThS. Quản trị kinh doanh

Trưởng khoa

Điện thoại: 0982.256357

Email: mylinhvhnt@gmail.com

phó trưởng khoa

Dương Hải Yến

KS. Công nghệ May

Phó Trưởng khoa

Điện thoại: 0386.204607

Giảng viên của khoa

TT Họ và tên Chuyên môn Điện thoại
01 Nguyễn Thị Thúy An ThS. Địa lý học 0985.514909
02 Đặng Thị Thanh Nga CN. Thiết kế thời trang 0908.468079
03 Đặng Thị Thanh Trâm ThS. Quản lý giáo dục 0349.822123
04 Dương Thị Ngọc Linh KS. Kỹ thuật nữ công 0981.226482
05 Hà Thị Tiến ThS. Quản lý kinh tế 0937.004411
06 Hồ Đình Lâm CN. Công tác xã hội 0987.667184
07 Hồ Thị Ngọc Thúy ThS. Khoa học thư viện 0969.757003
08 Nguyễn Thị Ngọc Lan KS. Kỹ thuật nữ công 0984.598454
09 Nguyễn Thị Vân CĐ. May thời trang 0962.143830
10 Trần Thị Quyên CN. Thiết kế thời trang 0974.281519
11 Trần Thị Thanh Thảo ThS. Kinh tế phát triển 0908.452755
12 Vũ Thị Vân Anh ThS. Công tác xã hội 0976.799125
13 Hà Trấn Sơn ThS. Văn hóa học 0974.461479
14 Đinh Thị Hòa CN. Kế toán 0968.340879
15 Đào Thị Liên CN. Công nghệ may 0974.917916
16 Nguyễn Thị Thu Trà CN. QT DVDL & LH 0971.961300

chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa Nghiệp vụ – Du lịch là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Gia Lai được thành lập theo Quyết định số  91 /QĐ-CĐGL  ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai. Khoa Nghiệp vụ – Du lịch là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý các hoạt động đào tạo thuộc khoa.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý cán bộ, giảng viên, giáo viên, người lao động và người học thuộc Khoa, theo phân công của Hiệu trưởng;

2.2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

a) Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa quản lý và do Hiệu trưởng giao.

b) Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

c) Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

d) Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

đ) Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc khoa;

2.6. Tổ chức đánh giá viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường;

2.7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

2.8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

3. Ngành nghề đào tạo:

  • May thời trang
  • Kỹ thuật chế biến món ăn
  • Quản trị khách sạn
  • Hướng dẫn du lịch
  • Công tác xã hội
  • Kế toán doanh nghiệp
  • Văn thư hành chính

Một số hình ảnh hoạt động của khoa

có thể bạn quan tâm