Khoa Y – Dược

THÔNG TIN CHUNG

– Tên đơn vị: KHOA Y – DƯỢC

– Địa chỉ: Thôn 6, xã Diên Phú, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

– Email: yduoccaodanggialai@gmail.com

– Facebook: Y – Dược Trường cao đẳng Gia Lai

Giới thiệu

Khoa Y Dược -Trường Cao đẳng Gia Lai (Tiền thân là Trường Trung cấp Y tế Gia Lai, được thành lập theo Quyết định số 82/QĐ/UB-TC ngày 13/10/1978 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – Kon Tum, từ 2 trường sơ cấp Y tế của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Năm 2009, trường được đổi tên thành Trường Trung cấp Y tế Gia Lai. Đến ngày 05/6/2020, theo Quyết định số 627/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập 5 Trường Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Trường Trung cấp Y Tế Gia Lai trở thành Khoa Y dược của Trường Cao đẳng Gia Lai và chính thức được thành lập theo quyết định số 99/QĐ-TCĐGL ngày 01/12/2020.

Hiện tại, Khoa Y Dược có 11 Giảng viên. Trong đó, 4 Giảng viên (36,4%) có trình độ sau Đại học, 2 Giảng viên tốt nghiệp sau Đại học tại Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh; 3 Giảng viên (27,3%) đang theo học Sau Đại học, tiếp tục nâng cao trình độ.

Khoa phụ trách đào tạo hai ngành nghề thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho cấp trình độ cao đẳng: Điều dưỡng, Dược sỹ. Bên cạnh đó, Khoa còn đào tạo các khóa chứng chỉ ngắn hạn cho ngành Dược. Đào tạo lại và đào tạo liên tục cho cán bộ y tế ở các tuyến nhằm thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế.

Sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ cao đều đã tham gia công tác tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài tỉnh với nhiều vị trí khác nhau.

Với tinh thần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cùng với bề dày kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, môi trường học tập và làm việc khoa học, năng động, sáng tạo; tập thể Khoa Y Dược đã và đang phấn đấu trở thành đơn vị tiêu biểu của tỉnh nhà trong việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chỉ tiêu tay nghề, góp phần cung cấp nguồn nhân lực đạt chất lượng cho các cơ sở y tế của tỉnh nhà nói riêng và trong nước nói chung.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Phụ trách khoa

Lê Thị Kim Ngân

ThS. Dược

Phụ trách khoa

Điện thoại: 0902222024

Email: kimngan26185@gmail.com

Giảng viên của Khoa:

TT Họ và tên Chuyên môn Điện thoại
01 Lê Đào Bích Vân Dược sĩ Đại học 0866821095
02 Lê Đức Anh Dược sĩ Đại học 0384987479
03 Lê Thị Ngọc Hạnh CN. Điều dưỡng 0909287969
04 Nguyễn Thị Minh Huệ Dược sĩ Đại học 091 9404493
05 Nguyễn Thị Hậu CN. Điều dưỡng 0979012878
06 Đinh Thị Cẩm Lai BSCK1 Sản phụ khoa 0853556779
07 Hoàng Thị Minh Phương ThS. Điều dưỡng 0968095279
08 Vũ Thị Thanh Hương ThS. Điều dưỡng 0914730095
09 Trần Thị Nam Trung CNĐD. Sản phụ khoa 0963921499
10 Quãng Võ Thanh Thảo Dược sĩ Đại học 0352618050

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Khoa Y – Dược là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 99 /QĐ-CĐGL ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai. Khoa Y – Dược là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý các hoạt động đào tạo thuộc khoa.

2. Nhiệm vụ

2.1 Quản lý cán bộ, giảng viên, giáo viên, người lao động và người học thuộc Khoa, theo phân công của Hiệu trưởng;

2.2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

a) Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa quản lý và do Hiệu trưởng giao.

b) Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

c) Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

d) Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

đ) Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế. Tham gia công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám kết hợp hướng dẫn học sinh, sinh viên thực tập lâm sàng trên người bệnh;

2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc khoa;

2.6. Tổ chức đánh giá viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường;

2.7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa;

2.8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

3. Ngành nghề đào tạo:

  • Điều dưỡng
  • Dược sĩ

một số hình ảnh hoạt động của khoa

có thể bạn quan tâm