Ngày 30-10, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức bế giảng lớp truyền dạy cồng chiêng cho người dân tộc thiểu số xã Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện)

Truyền dạy cồng chiêng cho 30 học viên xã Chrôh Pơnan

(GLO)- Ngày 30-10, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức bế giảng lớp truyền dạy cồng chiêng cho người dân tộc thiểu số xã Chrôh Pơnan (huyện Phú Thiện). Lớp học được triển khai trên cơ sở nguồn ngân sách Nhà nước thuộc dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (gồm nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp) trên địa bàn huyện Phú Thiện.

Trong khoảng thời gian 45 ngày, 30 học viên đã được các nghệ nhân cồng chiêng có kinh nghiệm truyền dạy một số nội dung cơ bản về nghệ thuật văn hóa cồng chiêng; cách phân biệt và sử dụng từng loại cồng, chiêng, trong đó có bộ cồng, chiêng cải tiến và bộ cồng, chiêng cổ trong các lễ hội truyền thống của người Jrai… Kết quả, 100% học viên đều đạt yêu cầu và được Trường Cao đẳng Gia Lai cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp học truyền dạy cồng chiêng.

Đại diện lãnh đạo xã Chrôh Pơnan trao giấy chứng nhận cho các học viên tại lễ bế giảng. Ảnh: H'Yuên
Đại diện lãnh đạo xã Chrôh Pơnan trao giấy chứng nhận cho các học viên tại lễ bế giảng. Ảnh: H’Yuên

Lớp truyền dạy cồng chiêng này nhằm tuyên truyền, giáo dục văn hóa truyền thống đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Jrai qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống dân tộc nói chung, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nói riêng; đồng thời tạo nền tảng ban đầu để các học viên tiếp tục chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm truyền dạy cồng chiêng cho cộng đồng Jrai tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *