Tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hoá truyền thống

V/v huy động tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hoá truyền thống

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-SVHTTDL ngày 20/3/2024 về việc tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số (DTTS) có nguy cơ mai một thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024 (chương trình Cồng chiêng cuối tuần) và Kế hoạch số 50/KHSVHTTDL ngày 29/3/2024 về tổ chức xây dựng mô hình văn hoá truyền thống các DTTS thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024 (chương trình Sắc màu văn hóa Gia Lai).
Nhằm giúp các em học sinh, sinh viên, đoàn viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh được hiểu rõ hơn về văn hoá địa phương, có cơ hội trải nghiệm một số hoạt động văn hóa truyền thống của người DTTS trên địa bàn tỉnh, đồng thời cổ vũ các nghệ nhân trình diễn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị lãnh đạo các đơn vị, trường học huy động học sinh, sinh viên, đoàn viên, công chức viên chức của đơn vị mình tham gia trải nghiệm tại các chương trình kể trên, cụ thể:
1. Cồng chiêng cuối tuần – Thưởng thức &Trải nghiệm
– 19h – 21h thứ Bảy hằng tuần, tại tại Quảng trường Đại Đoàn Kết – khu vực đường Anh hùng Núp, TP. Pleiku.
– Các hoạt động chính: Trình diễn và trải nghiệm đánh cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ… của dân tộc Bahnar và Jrai tỉnh Gia Lai.
– Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ SĐT 0963719991, anh Đinh Hoàng Nguyên Sơn, Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa Sở.
2. Sắc màu văn hóa Gia Lai – Bảo tồn và phát triển
– 08h – 11h Chủ nhật các tuần, tại các địa điểm:

+ Ngày 26/5/2024, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết – khu vực đường Anh hùng Núp, nghệ nhân Jrai huyện Phú Thiện trình diễn;
+ Ngày 09/6/2024,tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, 61 Hải Thượng Lãn Ông, Pleiku, nghệ nhân Jrai thành phố Pleiku trình diễn.
+ Ngày 23/6/2024, tại Khu du lịch Xuân Thủy, hẻm 479 Lý Thái Tổ, Pleiku, nghệ nhân Jrai huyện Chư Prông trình diễn.
+ Ngày 30/6/2024, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, nghệ nhân Bahnar huyện Kbang trình diễn.
+ Ngày 7/7/2024, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, nghệ nhân Bahnar huyện Đak Đoa trình diễn.
(Các buổi diễn sau đó sẽ tiếp tục được cập nhật và thông báo).

– Các hoạt động chính: Giới thiệu về dân tộc, địa phương; trình diễn đan lát, dệt vải, tạc tượng, giã gạo, dân ca, dân vũ, cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc; tái hiện trích đoạn lễ hội truyền thống; chế biến món ăn truyền thống.
– Để biết thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ SĐT 0986134493, cô Nguyễn Thị Thúy Phương, Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa Sở.

Công văn chi tiết: 1333cv.signed.signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *