Tổ chức Thành công Đại hội công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Gia Lai nhiệm kỳ 2023-2028

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 23/3/2023, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Gia Lai đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng Võ Hữu Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Phạm Văn Điều – Bí thư Đảng ủy Trường; đồng chí Nguyễn Minh Nhựt – Chủ tịch công đoàn trường cùng 171 công chức, người lao động của 08 Tổ công đoàn trực thuộc. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Gia Lai, đồng chí Vũ Thị Hồng Mến, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở và đồng chí Nguyễn Việt Hà, Uỷ viên BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2023.

Theo Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai hiện có 08 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 195 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình sáp nhập, đội ngũ công chức và người lao động của Trường Cao đẳng Gia Lai đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Nhà trường đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Đội ngũ cán bộ công đoàn kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác công đoàn không nhiều. Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công đoàn đôi lúc chưa thật đồng bộ… Từ đó, BCH Công đoàn Nhà trường đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Võ Hữu Hải đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của Công đoàn Nhà trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Nhà trường đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Trung ương Khóa XIII và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Công đoàn Nhà trường tiếp tục tuyên truyền, phố biển, quán triệt, tập huấn và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023 – 2028, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về biển đảo và pháp luật về biển đảo trong VC-LĐ.

Thay mặt Đảng ủy Trường, Bí thư Phạm Văn Điều nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Nhà trường thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Nhà trường được giao phó.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Nhà trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí nhiệm kỳ 2023-2028 và 04 đồng chí vào đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V..

 

Một số hình ảnh của Đại hội

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *