Author Archives: admin

HỘI THAO GIAO LƯU LIÊN CHI ĐOÀN KHOA NGHIỆP VỤ- DU LỊCH CHÀO ĐÓN NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 26/09/2023, liên chi đoàn khoa Nghiệp vụ – Du lịch đã tổ chức hội thao cho sinh viên “Chào đón năm học mới 2023 – 2024 với chủ đề “Kết nối yêu thương”. Nhằm mục đích đẩy mạnh thực hiện phong trào “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, xây dựng nếp […]

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Từ ngày 19/9 đến 24/9 2023, Trường Cao đẳng Gia Lai đã đón Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm Kiểm định CATD thuộc Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam về tiến hành khảo sát, kiểm định chất lượng. Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành nghiên […]

Các quyết định, phụ lục chuẩn đầu ra

Quyết định: Xem QĐ 616 Ban hành chuẩn năng lực đầu ra các ngành nghề đào tạo. QUẾT ĐINH BAN HÀNH CHUẨN NĂNG LỰC ĐẦU RA THÁNG 11 NĂM 2020 Các Phụ lục: Phụ lục 1 Phụ lục 2 Phụ lục 3 Phụ lục 4 Phụ lục 5 Phụ lục 6 Phụ lục 7