Giới thiệu khoa Cơ khí – Xây dựng

KHOA CƠ KHÍ- XÂY DỰNG

 1. THÔNG TIN CHUNG

– Tên đơn vị: CƠ KHÍ- XÂY DỰNG

– Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, TP. Pleiku, Gia Lai 

– Email: khoackxdcdgl@gmail.com

– Facebook: Khoa cơ khí- động lực. Trường cao đẳng nghề Gia Lai

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

          Trưởng khoa: Dương Xuân Quảng

  ThS. Công nghệ chế tạo máy

Điện thoại: 00967559777

Email: quangtcngl@gmail.com

Giảng viên/Giáo viên của Khoa:

TT Họ và tên Chuyên môn Điện thoại
01  Dương Xuân Quảng  ThS. Công nghệ chế tạo máy  0967559777
02  Phạm Công Trường  KS. Cơ khí chế tạo máy  0983831092
03  Lê Anh Tuấn  KS. Cơ khí chế tạo máy  0982024500
04  Nguyễn Văn Toàn  Ks. Cơ điện tử  0988424247
05  Đỗ Chí Bình  ThS. Cơ khí chế tạo máy  0905671788
06  Phạm Văn Dưỡng  KS. Cơ khí chế tạo máy  0985528625
07  Hồ Tiến Thông  KS. Cơ khí chế tạo máy  0986521466
08  Hồ Sỹ Thung  KS. Công nghệ hàn  0977635567
09  Nguyễn Chí Công  KS. Công nghệ cơ khí  0974335000
10  Hồ Văn Trung  KS. Công nghệ cơ khí  0984138568
11  Đinh Công Quyết  ThS. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp  0983458054
12  Lê Công Luận  ThS. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp  0986721498
13  Nguyễn Dương Thành  ThS. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp  0989683393

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

3.1. Chức năng

Khoa Cơ khí- Xây dựng là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Gia Lai được thành lập theo Quyết định số      /QĐ-TCĐGL ngày    tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai. Khoa Cơ khí- Xây dựng là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý các hoạt động đào tạo thuộc khoa. 

3.2. Nhiệm vụ

1. Quản lý giảng viên, giáo viên và người học thuộc Khoa, theo phân công của Hiệu trưởng; 

2. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm: 

a) Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa quản lý và do Hiệu trưởng giao. 

b) Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, liên quan bảo đảm tính thống nhất, khoa học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo. 

c) Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định. 

d) Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

đ) Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, giáo viên, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên thuộc khoa;

6. Tổ chức đánh giá giảng viên, giáo viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường;

7. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

4. HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

Tập thể Giảng viên/Giáo viên của Khoa CK-XD

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *