Giới thiệu khoa Dạy nghề phổ thông

KHOA DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG

 

     I. GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ:

1.1.  Tên đơn vị:  Khoa Nghề phổ thông.

1.2.  Địa chỉ đơn vị: Tổ 6 – Xã Trà Đa – Thành phố Pleiku – Tỉnh Gia Lai

1.3.  Số điện thoại:  0263825001  (nhánh 115).

1.4.  Số Fax: Email:  Nguyenkimngoc55@gmail.com

1.5.  Năm thành lập đơn vị: Ngày 01 tháng  9  năm  2011.

2THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ:

Năm 1986 UBND tỉnh Gia Lai quyết định thành lập Trung tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp Hướng nghiệp tỉnh Gialai, tại địa chỉ 16 Wừu – tp Pleiku – tỉnh Gia Lai. Đến tháng 7 năm 2011 UBND tỉnh ra quyết định sát nhập – chia tách Trung tâm KTTH – Hưởng nghiệp tỉnh Gia lai (Tại Công văn số 296). Trong đó mảng Dạy nghề phổ thông được điều chuyển về trường Trung cấp nghề Gia Lai (tại thời điểm đó-Nay là trường Cao đẳng Gia Lai). Ngày 01 tháng 9 năm 2011, nhà trường thành lập Khoa Dạy nghề phổ thông đến nay.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ:

Trưởng khoa

Nguyễn Kim Ngọc

Điện thoại: 0903598906

Email:nguyenkimngoc55@gmail.com

 

Các bộ phận Họ và Tên Năm sinh Học vị Chức vụ
 1. Khoa Nghề phổ thông  Nguyễn Kim Ngọc 1967 Kỹ sư Cơ khí CTM Trưởng khoa
 Nguyễn Đức Thắng 1981 Thạc sĩ Điện Phó trưởng khoa
    2. Các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn
Chi bộ 7 Nguyễn Kim Ngọc 1967 Kỹ sư Cơ khí CTM Bí thư
Công đoàn Đặng Thị Minh Nhựt 1982 Kỹ sư May công nghiệp Tổ trưởng BCH Công đoàn


DANH SÁCH GIÁO VIÊN KHOA NPT

STT HỌ VÀ TÊN  TRÌNH ĐỘ CUYÊN MÔN THỜI GIAN CÔNG TÁC GHI CHÚ
01 Nguyễn Kim Ngọc Kỹ sư Chế tạo máy 01/1990
02 Nguyễn Đức Thắng Thạc sĩ Điện công nghiệp 01/2007
03 Đặng thi Minh Nhựt Kỹ sư Công nghệ Cắt may 01/2009
04 Nguyễn Gia Tường Kỹ sư Điện Công nghiệp 05/1993
05 Nguyễn Đình Xuân Kỹ sư Điện Công nghiệp 04/1991
06 Phan Doãn Dũng Kỹ sư Điện Công nghiệp 5/2005
07 Phạm Thị Tròn Kỹ sư Điện Công nghiệp 01/2013
08 Lâm Thị Ngọc Anh Kỹ sư Điện Công nghiệp 01/2010
09 Nguyễn Thị Ngọc Lan Kỹ sư Kỹ thuật Nữ công 8/2007
10 Đinh Thị Hương Trà Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp 01/04/2013


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG

1. Chức năng

Khoa Dạy nghề phổ thông  là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Gia Lai; cơ cấu của khoa gồm Trưởng Khoa, các Phó trưởng khoa, giảng viên và giáo viên đang giảng dạy tại khoa, trực thuộc khoa …

Khoa được Nhà trường phân công quản lý, giảng dạy các nghề thuộc lĩnh vực Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông và tư vấn Hướng nghệp học sinh đang học chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời thực hiện quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tư vấn, tuyển sinh và quản lý, khai thác các trang thiết bị dạy học.

2. Nhiệm vụ

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo nghề;

Tổ chức biên soạn và tham gia thẩm định các giáo trình, tài liệu tham khảo đối với các Mô đun/Môn học trong chương trình đào tạo, giảng dạy Hoạt động giáo dục nghề phổ thông.

Quản lý và sử dụng các thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo quy định của Nhà nước và các hướng dẫn cụ thể của Nhà trường;

Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Nhà trường về công tác nhân sự và đánh giá, nhận xét định kỳ đối với cán bộ, viên chức trong khoa;

Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng hoặc hợp đồng trách nhiệm với Hiệu trưởng.

 III . MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *