Giới thiệu Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ Học sinh, sinh viên

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ HỖ TRỢ HỌC SINH, SINH VIÊN

– Tên đơn vị: Trung tâm tuyển sinh & hỗ trợ HSSV

– Địa chỉ: Khu đô thị Diên phú, TP Pleiku, Gia Lai

– Email: Trungtamtuyensinhcdgl@gmail.com  

– Facebook (fanpage): Trường Cao đẳng Gia Lai

Trung tâm Tuyển sinh & Hỗ trợ HSSV là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Gia Lai, được thành lập theo Quyết định số 97/QĐ-TCĐGL ngày 01/12/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Gia Lai.

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm Tuyển sinh & Hỗ trợ HSSV thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế hoạt động của nhà trường và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trung tâm Tuyển sinh & Hỗ trợ HSSV thực hiện công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện công tác:

–  Truyền thông;

–  Tư vấn định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh;

–  Hỗ trợ HSSV;

– Thực hiện các nhiệm vụ, công tác khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Giám Hiệu nhà trường.

  1. TỔ CHỨC

        2.1. Cơ cấu tổ chức

       2.2. Viên chức trung tâm TS& HT HSSV (10/2023)

         

 

     Giám đốc

KS: Bùi Đức Dũng

Điện thoại: 0935.651.681

Email: Ducdungcdngl@gmail.com

 

 

Phó Giám đốc      

Ths: Nguyễn Thị Thảo

Điện thoại: 0982.242.379

Email:

 

Viên chức, nhân viên của phòng:

TT

Họ và tên Chuyên môn Điện thoại
01 Mẫn Thị Thu Hằng ThS. Hóa học Hữu cơ 0987.661.839
02 Trần Thị Hải CN SP Ngữ văn 0919.133.039
03 Trần Ngọc Tuấn Ths. Khoa học máy tính 0938.583.684
04 Trần Thị Lan CN. QTKD 0968.874.858
05 Lê Văn Sơn Ths. Tâm lý 0984.944.568
06 Lương Thị Ánh Hà Ths. QTKD 0912.619.795
07 Bùi Nguyễn Thanh Tùng Ths. Ngữ văn 0949.445.147
08 Đào Thị Xuân Lan CN. Biên đạo Múa 0989.075.378

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *