Trường Cao Đẳng Gia Lai TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
trực tiếp bóng đá

 
 
 
Liên kết

 
Quảng cáo
 

Hỗ trợ trực tuyến:

Chat trực tuyến với  Admin
Admin
Chat trực tuyến với Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Chat trực tuyến với Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng

 

Lượt truy cập:

xanga analyzer


 
 
Ban hành nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2022
Ban hành nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai ban hành nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (Phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 2022
Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (Phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 2022

Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (Phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 2022. Địa điểm: Trường Cao đẳng Gia Lai. Trần Nhật Duật, Khu đô thị Diên Phú, Pleiku, Gia Lai

Thông báo Đề cương & Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 20222
Thông báo Đề cương & Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 20222

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai thông báo Đề cương & Tài liệu ôn tập (Có danh mục kèm theo)

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (Phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 2022
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (Phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 2022

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 07/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Trường Cao đẳng Gia Lai về việc kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai (gọi chung là Hội đồng tuyển dụng viên chức) thông báo danh sách 11 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 2022 (có danh sách kèm theo).

Trường Cao đẳng Gia Lai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
Trường Cao đẳng Gia Lai thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

1. Số lượng viên chức cần tuyển: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 14 người. 2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện tuyển dụng: - Vị trí việc làm Giảng viên giáo dục nghề nghiệp: 10 chỉ tiêu. - Vị trí việc làm Tổ chức nhân sự: 01 chỉ tiêu. - Vị trí việc làm Văn thư: 01 chỉ tiêu. - Vị trí việc làm Thư viện: 01 chỉ tiêu. - Vị trí việc làm tuyển sinh và tư vấn, hỗ trợ học sinh sinh viên: 01 chỉ tiêu (dùng cho Trung tâm Tuyển sinh và hỗ trợ học sinh sinh viên)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ

THÔNG BÁO QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG (VÒNG 2)
THÔNG BÁO QĐ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG (VÒNG 2)

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Trường Cao đẳng Gia Lai

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2

THÔNG BÁO ĐỀ CƯƠNG VÀ TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
THÔNG BÁO ĐỀ CƯƠNG VÀ TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO ĐỀ CƯƠNG VÀ TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn)

  

Thành tích


 
 
 
 
 
Đơn vị liên kết
Home     |      Giới thiệu    |      Đào tạo      |      Tin tức     |     Tìm kiếm      |      RSS Feed     |      Liên kết     |      Sơ đồ site

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
Địa chỉ: Khu Đô Thi Diên Phú-TP Pleiku-tinh Gia Lai
Điện thoại: 02693.825001 – Fax: 02693.867739
Email: info@cdgl.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Điện-ĐT-Tin Học TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI. [Xem tốt nhất khi online ]