CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC LÀM HỒ SƠ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC LÀM HỒ SƠ

ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

 A.   Các đối tượng miễn, giảm học phí:

Thực hiện theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ “ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020-2021”

I. Đối tượng miễn học phí 100%:

1. Con thương binh, bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; (giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối với người có công)

2. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; (có quyết định về trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện)

3. Học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; (có giấy xác nhận khuyết tật cấp xã và giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo)

4. Học sinh, sinh viên là người dân tộc  thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; (Giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo)

5. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; (Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú)

6. Học sinh tốt nghiệp THPT trường DTNT. (bằng tốt nghiệp THPT)

7. Học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp. (bằng tốt nghiệp trung học cơ sở)

II. Đối tượng được giảm 70% học phí:

Học sinh-Sinh viên  học các nghề nặng nhọc, độc hai như:  Nghề Hàn; Bảo vệ thực vật; Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật xây dựng;

III. Đối tượng được giảm 50% học phí:

Học sinh – sinh viên là con cán bộ công nhân viên chức mà cha, mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. (sổ hưởng trợ cấp của cha, mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp)

* Thủ tục hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí (theo phụ lục IV Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH)

2. HSSV thuộc đối tượng nào thì nộp giấy chứng nhận theo đối tượng đó.

3. Bản sao giấy khai sinh.

Người học thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu năm học phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí cho kỳ học tiếp theo.

 

B. Các đối tượng được nhận hỗ trợ học bổng chính sách.

Thực hiện theo quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về chính sách nội trú đối với Học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp”

1. Nhận 100% mức lương cơ sở/tháng: Các đối tượng là người DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật (Giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo; giấy khai sinh và có giấy xác nhận khuyết tật cấp xã)

2. Nhận 80% mức lương cơ sở/tháng: Các đối tượng là HSSV tốt nghiệp trường Phổ thông DTNT; HSSV là người Kinh khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng DTTS, biên giới, hải đảo. (Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THPT; giấy khai sinh, giấy xác nhận khuyết tật cấp xã và sổ hộ khẩu)

3. Nhận 60% mức lương cơ sở/tháng: Các đối tượng là HSSV là người Kinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng DTTS, biên giới, hải đảo (Giấy khai sinh, giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo và sổ hộ khẩu)

4. Ngoài ra Các đối tượng trên còn nhận thêm các hỗ trợ khác:

– Hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/khóa để mua đồ dùng cá nhân;

– Hỗ trợ 150.000 đồng đối với học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán;

– Mỗi hssv được hỗ trợ mỗi năm 1 lần tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại. Mức 300.000 đồng/năm đối với hssv ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn; 200.000 đồng đối với các vùng còn lại.

Thủ tục hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị cấp chính sách nội trú (theo phụ lục II Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC)

2. HSSV thuộc đối tượng nào thì nộp giấy xác nhận đối tượng đó.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Đơn đề nghị xác nhận và cấp hỗ trợ (theo phụ lục IV Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC) (Nếu HSSV ở lại trường trong dịp tết nguyên đán)

HSSV hưởng chính sách nội trú nộp hồ sơ 1 lần đầu khóa học. Riêng đối tượng Hộ nghèo và Cận nghèo mỗi năm phải nộp bổ sung 01 giấy chứng nhận Hộ nghèo và Cận nghèo.

 

C. Các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập.

Thực hiện theo quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ “Về Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học”

 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 60% mức lương tối thiểu.

* Thủ tục hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo phụ lục I Thông tư liên tịch 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC)

2. Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo.

3. Bản sao giấy khai sinh.

Sinh viên thuộc diện hỗ trợ chi phí học tập phải nộp hồ sơ 01 lần vào đầu năm học. Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc diện đã thoát nghèo thì sinh viên có trách nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát nghèo để dừng việc chi trả chi phí học tập cho kỳ tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *