Trường Cao Đẳng Gia Lai TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
trực tiếp bóng đá

 
 
 
Liên kết

 
Quảng cáo
 

Hỗ trợ trực tuyến:

Chat trực tuyến với  Admin
Admin
Chat trực tuyến với Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Chat trực tuyến với Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng

 

Lượt truy cập:

xanga analyzer


 
 
Giới thiệu Phòng Kế hoạch - Tài chính
Giới thiệu Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính - Địa chỉ: Khu đô thị Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Email: phongkhtc@gmail.com

Giới thiệu Phòng Quản trị - Vật tư thiết bị
Giới thiệu Phòng Quản trị - Vật tư thiết bị

- Tên đơn vị: Phòng Quản trị - Vật Tư Thiết bị - Địa chỉ: Khu đô thị Diên phú, TP PleiKu, tỉnh Gia Lai - Email: vattuthietbicdgl@gmail.com

Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chinh 
Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chinh 

THÔNG TIN CHUNG - Tên đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính - Địa chỉ: Khu đô thị Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Giới thiệu Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
Giới thiệu Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

THÔNG TIN CHUNG - Tên đơn vị: Phòng Công tác Học sinh -Sinh viên - Địa chỉ: Trần Nhật Duật- Diên Phú- Pleiku- Gia Lai - Email: pcthssvcdgl@gmail.com

Giới thiệu Phòng Đào tạo - NCKH & HTQT
Giới thiệu Phòng Đào tạo - NCKH & HTQT

THÔNG TIN CHUNG: - Tên đơn vị: Phòng Đào tạo - NCKH & HTQT - Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, Khu đô thị Diên Phú, TP Pleiku, Gia Lai. - Email: pdtcdgl@gmail.com - Điện thoại: 0269. 3825001

Giới thiệu Phòng Đảm bảo chất lượng
Giới thiệu Phòng Đảm bảo chất lượng

THÔNG TIN CHUNG - Tên đơn vị: Phòng Đảm bảo chất lượng - Địa chỉ: Khu đô thị Diên phú, TP PleiKu, tỉnh Gia Lai - Email: dbclcdgl@gmail.com

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế Toán - Tài Vụ

Phòng tổ chức - hành chính
Phòng tổ chức - hành chính

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI

  

Thành tích


 
 
 
 
 
 
Đơn vị liên kết
Home     |      Giới thiệu    |      Đào tạo      |      Tin tức     |     Tìm kiếm      |      RSS Feed     |      Liên kết     |      Sơ đồ site

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
Địa chỉ: Khu Đô Thi Diên Phú-TP Pleiku-tinh Gia Lai
Điện thoại: 02693.825001 – Fax: 02693.867739
Email: info@cdgl.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Điện-ĐT-Tin Học TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI. [Xem tốt nhất khi online ]