Giới thiệu khoa Cơ bản

KHOA CƠ BẢN

 

 1. THÔNG TIN CHUNG

– Tên đơn vị: KHOA CƠ BẢN

– Địa chỉ: Tầng 2, khu Hiệu bộ, trụ sở chính trường Cao đẳng Gia Lai

          – Email:  

– Facebook:

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

          Trưởng khoa:

 

 

     ThS. Ngôn ngữ học

Điện thoại: 0905600155

Email: hongmengl84@gmail.com 

 

          Giảng viên/Giáo viên của Khoa:

TT Họ và tên Chuyên môn Điện thoại
01 Vũ Thị Hồng Mến  ThS. Ngôn ngữ học 0905600155
02 Tôn Nữ Thùy Trang  CN. Hóa học 0914730027
03 Doãn Thị Thanh Tú  ThS. Triết học 0973601357
04 Đinh Trung Tẩn  CN. Khoa học GD Chính trị 0982542690
05 Trương Thị Lan  ThS. Chính trị học 0379041622
06 Đào Thị Xuân Kiều  ThS. Ngôn ngữ Anh 0935573863
07 Từ Thị Thùy Vân  CN. Sư phạm Tiếng Anh 0344212372
08 Phạm Vũ Phương Thủy  CN. Sư phạm Tiếng Anh 0905031678
09 Huỳnh Quốc Xô  CN. SP Thể dục – Thể thao 0942340224
10 Hoàng Văn Hiệu  CN. GD TC – GD Quốc phòng 0386189188
11 Trịnh Thị Phượng  ThS. Tâm lý học 0931619968
12 Đỗ Hữu Hòa  ThS. Toán giải tích 0914756579
13 Hồ Thị Dung  CN. Khoa học máy tính 0983635343
14 Bùi Nguyễn Thanh Tùng  ThS.  Ngữ văn 0949445147

 3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

3.1. Chức năng

Khoa cơ bản là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Gia Lai được thành lập theo Quyết định số  91 /QĐ-CĐGL  ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai. Khoa Cơ bản là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý các hoạt động đào tạo thuộc khoa. 

3.2. Nhiệm vụ

– Quản lý cán bộ, giảng viên, người lao động và người học thuộc Khoa, theo phân công của Hiệu trưởng;

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

+ Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

+ Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

+ Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc khoa;

– Tổ chức đánh giá viên chức trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

 4. HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA

         

Hình 1 (Hình đại diện Khoa)

Hình 2 (Hình khoa)

Hình 3 (Hội thao Công đoàn)

Hình 4 (Khai giảng năm học 2020-2021)

Hình 5 (Cá nhân và tập thể khoa nhận bằng khen của CT UBND Tỉnh)

 

Hình 6 (Chúc mừng ngày 20-11)

 

Hình 7 (GV Khoa đạt giải Nhất Hội giảng)

 

Hình 8 (GV Khoa đạt giải Nhì Hội giảng)

 

Hình 9 (GV Khoa đạt giải ba Hội giảng)

 

Hình 10 (GV Khoa đạt giải Khuyến khích Hội giảng)

 

Hình 11 (Tập thể  Khoa đạt giải ba Hội giảng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *