Author Archives: Trần Ngọc Tuấn

Thông báo Cuộc thi “Tôi chọn nghề” Trường Cao đẳng Gia Lai năm 2024

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Tôi chọn nghề” Trường Cao đẳng Gia Lai năm 2024     I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích – Xây dựng sân chơi văn hóa trong sáng, lành mạnh trong học sinh, sinh viên; bồi dưỡng và phát huy vai trò, khả năng của học sinh, sinh […]

Tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hoá truyền thống

V/v huy động tham gia trải nghiệm các hoạt động văn hoá truyền thống Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-SVHTTDL ngày 20/3/2024 về việc tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số […]

NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG LỪA ĐẢO ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC TẠI Ô-XTRÂY-LI-A TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP

NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG LỪA ĐẢO ĐƯA LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC TẠI Ô-XTRÂY-LI-A TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP Thực hiện Văn bản số 2045/BLĐTBXH-CQLLĐNN ngày 16/5/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt […]

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP,THAM QUAN TRẢI NGHIỆM HOẠT ĐỘNG GDNN CHO HỌC SINH TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS ĐĂK KƠ NING HUYỆN KÔNG CHRO

CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP,THAM QUAN TRẢI NGHIỆM HOẠT ĐỘNG GDNN CHO HỌC SINH TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS ĐĂK KƠ NING HUYỆN KÔNG CHRO Tiếp nối chuỗi chương trình hướng nghiệp,tham quan trải nghiệm hoạt động GDNN cho học sinh, Sáng ngày 16/05/2024, hơn 50 em học sinh cùng Ban giám hiệu và Thầy, cô giáo chủ […]

MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM KHÓ QUÊN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS DTNT HUYỆN MANG YANG

MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM KHÓ QUÊN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS DTNT HUYỆN MANG YANG Nhằm tạo điều kiện cho các em lớp 9 Trường THCS DTNT huyện Mang Yang có cái nhìn và định hướng cụ thể hơn sau tốt nghiệp,đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm,hướng nghiệp cho các em. Ngày […]

CHƯƠNG TRÌNH “ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VỚI ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN NĂM 2024 ”

CHƯƠNG TRÌNH “ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VỚI ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN NĂM 2024 ” Nhằm phổ biến rộng rãi cho các bạn ĐVTN về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tạo điều kiện để HSSV bày tỏ những nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị […]