TỔ CHỨC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN CHO HƠN 160 BẠN HỌC SINH SINH VIÊN

TỔ CHỨC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN CHO HƠN 160 BẠN HỌC SINH SINH VIÊN

Sáng ngày 16/3/2024, tại trụ sở chính Trường Cao đẳng Gia Lai, Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai đã tổ chức lớp cảm tình Đoàn cho hơn 160 bạn học sinh sinh viên lớp Bồi dưỡng cảm tình đoàn đến từ các chi đoàn trong Nhà trường. Đa số các bạn đoàn viên đều có đủ phẩm chất chính trị, có đạo đức, lối sống tốt, nhiệt huyết, tiên phong trong phong trào hoạt động đoàn thể.
Tại đây, các bạn học sinh sinh viên được nghe các báo cáo viên trình bày một số nội dung cơ bản về sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội đến vai trò và vị trí của đoàn viên thanh niên, đồng thời tìm hiểu thêm về tinh thần trách nhiệm của đoàn viên đối với đất nước, sự nghiệp của Đảng qua những câu chuyện về tấm gương các anh hùng trẻ tuổi đã hi sinh. Từ đó, giúp các bạn nhận thức sâu sắc hơn về tinh thần, trách nhiệm khi là một Đoàn viên.
Việc bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn. Tổ chức Đoàn muốn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn cách mạng thì cần phải coi công tác phát triển đoàn viên mới là nguồn bổ sung lực lượng, sức chiến đấu cho Đoàn. Từ đó giúp thanh niên tìm hiểu rõ hơn về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *