• Giới thiệu

MỤC TIÊU – SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI

1. Mục tiêu

Thực hiện thành công mô hình trường cao đẳng công lập tự chủ theo lộ trình, tự chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, là cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đa ngành, tổ chức và quản lý hiệu quả cơ vật chất, trang thiết bị được đầu tư, có năng lực tài chính vững mạnh, đảm bảo điều kiện thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong cuộc cách mạng 4.0.

2. Sứ mạng

     a.  Khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, nhằm đa dạng hóa các chương trình đào tạo, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh Gia Lai, quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới.

     b.  Đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục nghề nghiệp và đạt các tiêu chí của trường chất lượng cao theo quy định; bảo đảm cho người học được đào tạo kiến thức, kỹ năng, thái độ và các hoạt động chuyên môn khác; tạo cơ hội cho mọi người được bồi dưỡng kỹ năng nghề và học nghề theo nhu cầu.

     c.  Đảm bảo quyền và lợi ích của các thành viên trong nhà trường theo quy định của Pháp luật.

3. Tầm nhìn

Năm 2025 – 2030 phấn đấu trở thành trường cao đẳng chất lượng cao được đánh giá theo tiêu quốc gia. Có nhiều nghề đào tạo đạt chuẩn chất lượng quốc gia khu vực ASEAN và quốc tế.

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, dịch vụ, chăm sóc sức khoẻ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, dịch vụ và các cơ sở y tế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Phát triển và đổi mới công nghệ thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

4. Phương châm hành động

Lấy người học làm trung tâm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, người lao động nhất là học sinh, sinh viên, vì lợi ích chung của cộng đồng và nhiệm vụ chính trị của Nhà trường./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *