Giới thiệu Phòng Đảm bảo chất lượng

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

1. THÔNG TIN CHUNG

          – Tên đơn vị: Phòng Đảm bảo chất lượng

– Địa chỉ: Khu đô thị Diên phú, TP PleiKu, tỉnh Gia Lai

          – Email: dbclcdgl@gmail.com

– Facebook:

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

          Trưởng phòng

 

ThS: Nguyễn Thanh Minh

Điện thoại: 0922489589

Email: thanhminh.tcn@gmail.com


Viên chức, nhân viên của phòng:

TT Họ và tên Chuyên môn Điện thoại  

 

01 Nguyễn Thanh Minh ThS. Mạng và hệ thống điện 0922489589  
02 Huỳnh Thị Minh Hiếu ThS. Khoa học máy tính 0384148522  
04 Chu Thị Hồng Mai ThS. Toán học 0387707207  
Ngô Thị Ánh Tuyết ThS. Kỹ thuật Điện tử 0356584188  

 

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

– Xây dựng quy trình kiểm tra, thi, đánh giá chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra của trường.

– Phối hợp với các Phòng, Khoa xây dựng hệ thống ngân hàng đề kiểm tra/thi, tổ chức kiểm tra/thi, cải tiến và phát triển các phương pháp kiểm tra/thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, nghề, các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

– Phối hợp, tham gia và giám sát công tác kiểm tra/thi, đánh giá kết quả học tập của người học; đánh giá chất lượng đào tạo; kiểm tra thẩm định tính chính xác của việc chấm kiểm tra/thi.

– Lập kế hoạch và xây dựng quy trình tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học… đảm bảo khách quan, chính xác.

–  Lập các báo cáo tổng hợp đánh giá kết quả học tập của người học và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

– Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng đào tạo của Trường theo đúng quy trình kiểm định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá, phương pháp đánh giá: chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giáo viên, việc học tập, việc làm của người học sau khi ra trường.

– Tổ chức thực nghiệm khoa học công nghệ vào dịch vụ sản xuất theo ngành nghề đào tạo.

– Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho viên chức tham gia hoạt động tự kiểm định của trường.

– Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy chế, quy định về tuyển sinh, giảng dạy, học tập, quản lý giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo và liên kết đào tạo.

4. HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *