Trường Cao Đẳng Gia Lai TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI -> Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chinh 
trực tiếp bóng đá

 
 
 
Liên kết

 
Quảng cáo
 

Hỗ trợ trực tuyến:

Chat trực tuyến với Admin
Admin
Chat trực tuyến với Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Chat trực tuyến với Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng

 

Lượt truy cập:

xanga analyzer


 
 
Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chinh 
Cập nhật: 04/06/2021 10:33 (GMT +7)


PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

  

1. THÔNG TIN CHUNG

          - Tên đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính

          - Địa chỉ: Khu đô thị Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

- Trưởng phòng

 

 

      ThS. Phạm Văn Hoan

     Điện thoại: 0912. 645. 851

     Email: phamvanhoan4128@yahoo.com 

- Viên chức, nhân viên của phòng:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chức vụ/
chức danh

Ghi chú

 
 

1

Phạm Văn Hoan

15/05/1973

Nam

Trưởng phòng

 

 

2

Trịnh Văn Thành

06/7/1977

Nam

Phó Trưởng phòng

 

 

3

Nguyễn Trọng Chỉnh

20/05/1968

Nam

Phụ trách địa điểm đào tạo 69 Nguyễn Huệ, TX Ayun Pa

 

 

4

Phạm Tiến Huyện

29/9/1971

Nam

Giảng viên

 

 

5

Hoàng Thị Tuyết

12/11/1978

Nữ

Giáo viên

 

 

6

Trương Văn Thành

17/7/1988

Nam

Giảng viên

 

 

7

Nguyễn Đình Ngọc Phú

02/10/1987

Nam

Giáo viên

 

 

8

Nguyễn Thị Mai Liên

08/05/1986

Nữ

Nhân viên

HĐKXĐTH

 

9

Bùi Hữu Vương

13/9/1986

Nam

Nhân viên lái xe

HĐ68

 

10

Hà A Vỹ

20/10/1988

Nam

Nhân viên lái xe

HĐ68

 

11

Lê Văn Toàn

02/04/1985

Nam

Nhân viên kỹ thuật

HĐ68

 

12

Hà Thị Loan

23/5/1970

Nữ

Nhân viên phục vụ

HĐ68

 

13

Dương Thị Lượng

05/04/1984

Nữ

Nhân viên phục vụ

HĐ68

 

14

Lê Thị Sen

14/01/1969

Nữ

Nhân viên phục vụ

HĐ68

 

15

Trương Thị Mỹ Lệ

01/10/1985

Nữ

Nhân viên phục vụ

HĐ68

 

16

Nguyễn Thanh Hải

01/10/1962

Nam

Nhân viên bảo vệ

HĐ68

 

17

Võ Ngọc Minh

12/07/1970

Nam

Nhân viên bảo vệ

HĐ68

 

18

Chu Thị Huyền

10/4/1965

Nữ

Vệ sinh môi trường

HĐTH

 

19

Mai Thị Nguyên

15/10/1979

Nữ

Vệ sinh môi trường

HĐTH

 

 

           

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Chức năng:

     + Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, hành chính trong nhà trường.

    + Tham mưu và làm đầu mối cho Hiệu trưởng trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các đơn vị trong nhà trường.

- Nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong trường. Lập kế hoạch biên chế; đề xuất, sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn trường.

+ Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường; tham mưu quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng trường trong từng giai đoạn.

+ Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc trong trường phù hợp với yêu cầu của thực tiễn phát triển nhà trường.

+ Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động: Đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng, đề xuất nâng và chuyển ngạch viên chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn.

+ Tham gia các Hội đồng: Xét đề nghị tuyển dụng; thi đua, khen thưởng; kỷ luật cán bộ, viên chức.

+ Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; làm thủ tục và quản lý cán bộ, viên chức đi học tập, nghiên cứu.

+ Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm. Cập nhật danh sách cán bộ, viên chức nghỉ công tác và nghỉ hưu hàng năm.

+ Tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế hoạt động của trường.

+ Tổng hợp chương trình công tác, lập các biểu mẫu và báo cáo thống kê; làm lịch công tác tuần; ghi chép các cuộc họp giao ban và ghi biên bản các cuộc họp cấp trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Ban Giám hiệu đi công tác.

+ Giúp Hiệu trưởng kiểm tra, đôn đốc các đơn vị duy trì mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định.

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của trường; thực hiện công tác lễ tân trong các buổi lễ của trường, xây dựng chương trình buổi lễ, tiếp đón khách.

+ Quản lý nhà khách và tổ chức phục vụ khách theo quy định của trường.

+ Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời, đúng nguyên tắc, quy định.

+ Quản lý con dấu, cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ, viên chức.

+ Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của trường.

+ Lập kế hoạch lịch trực của lãnh đạo và các phòng hàng tháng.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh. Phối hợp với đơn vị chức năng thực hiện phòng cháy chữa cháy. Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội trong khuôn viên nhà trường, giúp Ban Giám hiệu thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với địa phương nơi trường đóng chân.

+ Phối hợp các đơn vị chức năng trong tuyên truyền, vận động, đôn đốc, kiểm tra vệ sinh môi trường nơi làm việc, giảng đường, nơi học tập của học sinh, sinh viên và phòng chống dịch bệnh.

+ Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của trường, khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện vật chất kỹ thuật của trường.

Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường (bao gồm: Đóng mở cửa giảng đường, hội trường; hệ thống điện, ánh sáng, trang thiết bị phục vụ dạy học).

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc mua sắm các thiết bị PCCC của trường.

+ Tổ chức chăm sóc cây xanh trong khuôn viên của trường.

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Chức vụ/
chức danh 
Ghi chú
I PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
1 Phạm Văn Hoan 15/05/1973 Nam Trưởng phòng  
2 Trịnh Văn Thành 06/7/1977 Nam Phó Trưởng phòng  
3 Nguyễn Trọng Chỉnh 20/05/1968 Nam Phụ trách địa điểm đào tạo 69 Nguyễn Huệ, TX Ayun Pa  
4 Phạm Tiến Huyện 29/9/1971 Nam Giảng viên  
5 Hoàng Thị Tuyết 12/11/1978 Nữ Giáo viên  
6 Trương Văn Thành 17/7/1988 Nam Giảng viên  
7 Nguyễn Đình Ngọc Phú 02/10/1987 Nam Giáo viên  
8 Nguyễn Thị Mai Liên 08/05/1986 Nữ Nhân viên HĐKXĐTH
9 Bùi Hữu Vương 13/9/1986 Nam Nhân viên lái xe HĐ68
10 Hà A Vỹ 20/10/1988 Nam Nhân viên lái xe HĐ68
11 Lê Văn Toàn 02/04/1985 Nam Nhân viên kỹ thuật HĐ68
12 Hà Thị Loan 23/5/1970 Nữ Nhân viên phục vụ HĐ68
13 Dương Thị Lượng 05/04/1984 Nữ Nhân viên phục vụ HĐ68
14 Lê Thị Sen 14/01/1969 Nữ Nhân viên phục vụ HĐ68
15 Trương Thị Mỹ Lệ 01/10/1985 Nữ Nhân viên phục vụ HĐ68
16 Nguyễn Thanh Hải 01/10/1962 Nam Nhân viên bảo vệ HĐ68
17 Võ Ngọc Minh 12/07/1970 Nam Nhân viên bảo vệ HĐ68
18 Chu Thị Huyền 10/4/1965 Nữ Vệ sinh môi trường HĐTH
19 Mai Thị Nguyên 15/10/1979 Nữ Vệ sinh môi trường HĐTH
20 Trương Văn Thảo 20/11/1956 Nam Nhân viên bảo vệ HĐTH
21 Nguyễn Thái Giới 05/10/1964 Nam Nhân viên bảo vệ HĐTH
22 Nguyễn Thị Thinh 1958 Nữ Vệ sinh môi trường HĐTH
23 Lê Xuân Phan 22/02/1950 Nam Nhân viên bảo vệ HĐTH
24 Hồ Văn Nhị 15/7/1948 Nam Nhân viên bảo vệ HĐTH
25 Trần Duy Bên 02/02/1968 Nam Nhân viên bảo vệ HĐTH
26 Trần Đình Dương 25/01/1960 Nam Nhân viên bảo vệ HĐTH
27 Lê Văn Chính ######## Nam Nhân viên bảo vệ HĐTH
28 Huỳnh Công Trinh 1955 Nam Nhân viên bảo vệ HĐTH
29 Dương Dũng 20/10/1946 Nam Nhân viên bảo vệ HĐTH
30 Huỳnh Văn Trung 1969 Nam Nhân viên bảo vệ HĐTH
31 Vũ Thị  Thuy 1982 Nữ Vệ sinh môi trường HĐTH

 • Trường Cao đẳng Gia Lai
 • In trang này   Tạo bản in   Gửi qua Email   Gửi phản hồi
  CÁC TIN LIÊN QUAN
  Phòng tổ chức - hành chính (05/01/2010)
  CÁC TIN KHÁC
  Ban hành nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 (17/03/2023)
  Sinh viên ngành Điện tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp (16/03/2023)
  Tổ chức tiếp nhận hồ sơ người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS 2023 (16/03/2023)
  Trường Cao đẳng Gia Lai liên kết với Trường Đại học Trà Vinh khai giảng Lớp Đại học Y tế công cộng liên thông khóa 2022 (16/03/2023)
  Công ty Cổ phần Thép Hoà Phát Dung Quất Thông báo tuyển dụng lao động 2023 (14/03/2023)
  Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (Phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 2022 (13/03/2023)
  Thông báo Đề cương & Tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 20222 (13/03/2023)
  Triển lãm Thiết bị điện thông minh - Vconex (10/03/2023)
  Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (Phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Gia Lai năm 2022 (08/03/2023)
  Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1 Thông báo tuyển dụng lao động 2023 (19/02/2023)
  Lên đầu trang


  Thành tích


   
   
   
   
   
  Đơn vị liên kết
  Home     |      Giới thiệu    |      Đào tạo      |      Tin tức     |     Tìm kiếm      |      RSS Feed     |      Liên kết     |      Sơ đồ site

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
  Địa chỉ: Khu Đô Thi Diên Phú-TP Pleiku-tinh Gia Lai
  Điện thoại: 02693.825001 – Fax: 02693.867739
  Email: info@cdgl.edu.vn
  Bản quyền thuộc Khoa Điện-ĐT-Tin Học TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI. [Xem tốt nhất khi online ]